woensdag 2 november 2011

Cito Eindtoets 2013

Volgend schooljaar (2012/2013) wordt de eindtoets waarschijnlijk verplaatst naar het voorjaar (april/mei). De toets zal wederom uit Taal en Rekenen/Wiskunde (inclusief Studievaardigheden) bestaan. Of Wereldoriëntatie een onderdeel is, moet nog beslist worden. Cito zal de toets weer maken en de toets zal ongeveer hetzelfde blijven als de Citotoets nu. Bovenstaande is de bedoeling van het ministerie van onderwijs en nog niet helemaal zeker.

Klik hier voor verdere informatie van het ministerie van onderwijs.

Update juni 2012: Vooralsnog is de citotoets 2013 op 5, 6 en 7 februari 2013. De latere afname wordt nog niet ingevoerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen